Rehabilitering vid långvariga besvär efter hjärnskakning

Hjärnkrafts Hjärnskakningssektion bjuder in till digital utbildning den 26 september 2022.

Utbildningen ger en insikt i komplexiteten vid hjärnskakning, de långvariga besvär som många drabbas av samt behovet av en optimal rehabilitering. Det handlar även om de synbesvär som kan uppstå efter en hjärnskakning samt om fysioterapeutisk rehabilitering.

MÅLGRUPP
Personer som drabbats av hjärnskakning och deras närstående. Personal inom rehabilitering och övrig sjukvård samt skola som kommer i kontakt med hjärnskakningsdrabbade. Beslutsfattare och politiker samt övriga med intresse för ämnet.

FÖRELÄSARE

Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.
Föreläser om: Komplexiteten vid en hjärnskakning.

Eric Thelin, docent i experimentell neurologi, Karolinska Institutet, ST-läkare i neurologi, Karolinska universitetssjukhuset.
Föreläser om: Symtomatisk behandling vid hjärnskakning och förslag på åtgärder i Region Stockholm.

Sara Vive, leg fysioterapeut, med dr och Hanne Burvang, leg fysioterapeut. Hanne och Sara arbetar på Neurocampus, som är en öppenvårdsmottagning i Vårdval specialiserad fysioterapi inom neurologi.
Föreläser om: Fysioterapi vid sena effekter av hjärnskakning.

Tony Pansell docent, leg. optiker vid S:t Eriks Ögonsjukhus och universitetslektor vid Karolinska Institutet.
Föreläser om: Synbesvär efter hjärnskakning.

Moderatorer
Cecilia Boestad, förbundssekreterare Hjärnkraft och Gustav Hallberg, projektledare Hjärnskakningsguiden.

KORTINFO

När: Den 26 september 2022 kl 13:00 – 16:30

Var: Via Zoom, länk mejlas efter anmälan.

Pris: 395:-, medlem i Hjärnkraft (klicka här för att bli medlem) eller Hjernerystelseforeningen i Danmark och i Norge 150:-.

Inbjudan som pdf: Inbjudan-utbildningsdag-22-09-26f

Mer info: info@hjarnkraft.se eller 08-447 45 30

Anmälan: Via qr-koden nedan eller länk till formulär: https://forms.office.com/r/YJbT8Nmb72

Info om utbildningen finns också i kalendariet: Rehabilitering vid långvariga besvär efter hjärnskakning

Varmt välkommen!