Hjärnkraft lyfter hjärnskakning på Hjärnskadedagen 2022

Hjärn-
skade-
dagen

Vi vill uppmärksamma och sprida kunskap om hjärnskakning så att fler kan få tillgång till information, stöd och rehabilitering. Hjärnkraft lanserar utbildningen ”Hjärnskakning hos barn och unga” samt en folder och infografik om hjärnskakning och under veckan ger vi tillgång till föreläsning samt delar personliga berättelser i sociala medier.

26/10 2022
lanseras

Kursen ”Hjärnskakning hos barn och unga”

Den digitala utbildningen riktar sig till skolpersonal, föräldrar, närstående, idrottsklubbar och andra som möter barn och unga med hjärnskakning. 

Klicka på knappen för att läsa mer om utbildningen.

Föreläsning ”Komplexiteten vid hjärnskakning”

Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetsjukhus, föreläser om ”Komplexiteten vid en hjärnskakning” där han ger en aktuell bild av hjärnskakning och rehabilitering. 

Föreläsningen är kostnadsfri och tillgänglig under hjärnskadeveckan, den 24-30 oktober. Se den här nedan eller via knappen.

Ny folder och infografik

Vi har tagit fram en ny folder och en infografik om hjärnskakning. Dessa material kan beställas via Hjärnkrafts webbutik och är tänkta att delas ut till personer som själva har besvär efter en hjärnskakning, anhöriga och den som kommer i kontakt med personer med hjärnskakning i sitt arbete. Via länkarna kan du beställa foldern och infografiken.

Hjälp oss sprida kunskapen


Hjärntrötthet, huvudvärk, yrsel, minnesproblem, ljudkänslighet och sömnbesvär tillhör vardagen för den som lever med långvariga besvär efter en hjärnskakning. Symtom som inte syns men som kan få en stor inverkan på livet. 

Hjärnskakningsguiden finns på Facebook och Instagram och under hjärnskadeveckan delar våra inspiratörer med sig av sina erfarenheter av att leva med kvarstående besvär efter en hjärnskakning. Läs gärna deras berättelser och hjälp oss sprida kunskapen om hjärnskakning genom att gilla och dela våra inlägg.

Fredrik - en av inspiratörerna.

Hjärnskakningsguiden

Besök gärna Hjärnskakningsguiden där det finns aktuell information, riktlinjer och tips om var man hittar vårdgivare som behandlar hjärnskakning.