Bild på radio

Kaliber: Vad hände med Anna?

Kaliber granskar i en serie på tre delar vad som hände med Anna efter olyckan på Amiralsgatan. Reportrar Stina Näslund och Clara Lowden. De har också gjort en uppföljning med experter.

Del 1 – ”Olyckan som förändrade allt”.

Kaliber granskar vad som hände spädbarnsmamman Anna. Om olyckan som fråntar henne det viktigaste i livet, och hur hon sedan blir alltmer isolerad. Radioprogrammet Kaliber i P1 ger dig möjlighet att lyssna via länken:

https://sverigesradio.se/avsnitt/anna-pa-amiralsgatan-olyckan-som-forandrade-allt

Del 2 – ”Hon är ingen grönsak”.

Länkarna nedan är till radioinslaget och till en textad version av programmet.

https://sverigesradio.se/avsnitt/anna-pa-amiralsgatan-hon-ar-ingen-gronsak

https://sverigesradio.se/artikel/har-kan-du-lasa-programmet–47

Del 3 – ”Vi såg henne gå, vi hörde henne tala”

https://sverigesradio.se/avsnitt/anna-pa-amiralsgatan-vi-sag-henne-ga-vi-horde-henne-tala

Relaterat

Experter Kaliber pratat med känner väl igen att rehabiliteringsinsatserna tunnas ut eller helt upphör, trots att behov finns. Det saknas både kunskap och samordning säger Jan Lexell, överläkare och professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet.
https://sverigesradio.se/artikel/riktlinjer-for-rehabilitering-av-traumatiska-hjarnskador-pa-gang