domarklubba riktas mot fru Justitia

Hur sköter den nya regeringen assistansfrågan?

Assistanskoll har ställt 12 frågor till Hjärnkraft och 10 andra organisationer inom funktionsrättsrörelsen, bland annat om att timbeloppet höjs med 1,5 % och att regeringen vill utreda om svenskt medborgarskap ska vara krav för att beviljas assistans.

Artikeln finns på Assistanskolls hemsida. Läs den i sin helhet på: https://assistanskoll.se/20221120-Vad-seger-funktionsrettsrorelsen-regeringen.html#skalag3

 

Relaterat

Hjärnkraft ställde inför valet frågor till alla riksdagspartier bland annat om LSS och ett statligt huvudmannaskap. Läs deras svar här:

Riksdagspartiernas svar på Hjärnkrafts frågor