Hjärnkraft säger ja till statlig assistans

Hjärnkraft förordar ett statligt övertagande av den personlig assistansen. I remissvaret pekar dock förbundet också på vissa risker och oklarheter. Det krävs exempelvis att regeringen ser över andra viktiga frågor, så som hur rätten till personlig assistans ska bedömas, när och hur omprövningar ska ske samt vad väsentliga ändrade förhållanden innebär.

Remissvar – Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans (SOU2023,9), juni 2023

Dela gärna.