Betalar med kort i affär.

Projekt vill utveckla konsumentvägledningen

Funktionsrätt Sverige är med i ett nytt projekt som drivs av Sveriges Konsumenter med stöd av Arvsfonden. Projektet heter Konsumenträtt för alla och kommer bland annat att utveckla utbildningar för konsumentvägledare och förbättra tillgängligheten i konsumentvägledningen i hela landet.

Inom ramen för projektet har Sveriges konsumenter och Funka tagit fram en enkät för att ta reda på hur konsumentvägledningen fungerar för personer med olika behov av tillgänglighet och stöd.

Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara och svaren är anonyma.
Svara senast den 29 september.

Länkar till enkät och mer information om projektet:

Enkät om tillgänglig konsumentvägledning

Om projektet Konsumenträtt för alla