Vårdförlopp traumatisk hjärnskada presenteras

Nu finns möjlighet att se seminariet om Vårdförlopp traumatisk hjärnskada. Vårdförloppet är personcentrerat och sammanhållet med målet att kunna erbjuda en bättre och mer jämlik vård i landet för alla åldrar.

– Det har varit ett stort engagemang för att ta fram vårdförlopp traumatisk hjärnskada. Alla har delat med sig av den kompetens de har. Vi är glada över att vara i hamn med den här etappen och att vårdförloppet nu har publicerats. Sedan gäller det att lyckas med att implementera vårdförloppet i alla regioner. Där vet vi att det kommer att ta tid, säger Leif Degler, Hjärnkrafts ordförande som arbetat i den nationella arbetsgruppen med att ta fram vårdförlopp THS under två år.

Målet med vårdförlopp traumatisk hjärnskada är att patienten ska uppnå bästa möjliga funktionsnivå, aktivitetsförmåga, delaktighet och livskvalitet, och om det gäller barn uppnå bästa möjliga utveckling under uppväxten. Det ska ske genom tillgänglighet och trygghet i vården. Vårdförloppet beskriver också förutsättningar för hur samverkan ska utformas mellan specialiteter, professioner och huvudmän så att patienten får adekvat stöd, uppföljning och rehabilitering. En viktig del i vårdförloppet är också att det finns möjligheter under lång tid att komma tillbaka till rehabilitering.

– När vårdförloppet införs gäller det att ta tillvara den kompetens som redan finns i organisationen och hitta former för att kunna samverka mellan vårdgivare och andra verksamheter. Det behövs team som kan följa patienten under lång tid och som kan återuppta kontakt i senare skeden, säger Catharina Nygren Deboussard, överläkare på Danderyds sjukhus och ordförande i den nationella arbetsgruppen som har tagit fram vårdförloppet.

Se seminarium om vårdförlopp

Du som inte hade möjlighet att se seminariet live har nu möjlighet att se det i efterhand. Seminariet är kostnadsfritt, spelades in den 28 september 2023 och finns publicerat på kunskapsstyrningvard.se. 

LÄNK till seminariet och mer info:
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/publiceradekunskapsstod/rehabiliteringhabiliteringochforsakringsmedicin/vardforlopptraumatiskhjarnskada.73327.html

Seminariet är skickat för textning och uppdateras så fort detta är klart.