Kvinna håller sig för huvudet.

Utredning, omhändertagande och behandling vid lätt förvärvad hjärnskada (hjärnskakning)

Hjärnkraft arrangerar en utbildning den 10 april, med tema Hjärnskakning bland annat om de nya riktlinjerna vid det akuta omhändertagandet samt rehabilitering där problematiken efter lätt hjärnskada är långvarig. Inbjudan med program ute nu. Säkra din plats på utbildningen.
Utbildning

Tema hjärnskakning (lätt förvärvad hjärnskada)  – Nya riktlinjer för utredning omhändertagande och behandling

Tid                

Onsdagen den 10 april, kl 13:00 – 15:30.

Ur programmet:

Sara Vive, specialistfysioterapeut inom neurologi, Med Dr, och Sara Östhols, specialistfysioterapeut inom smärta och smärtrehabilitering berättar om omhändertagande och rehabilitering i de fall där problemen efter en hjärnskakning blir långvariga. De arbetar på Neurocampus, Sophiahemmet, Stockholm.

Lätt traumatisk hjärnskada hos vuxna är ett av det vanligaste tillstånden på landets akutmottagningar: Uppdaterade riktlinjer för utredning, undersökning och handläggning i det akuta skedet. Vilken information behöver patienterna innan hemgång? Eric Thelin, docent, ST-läkare Neurologi, Karolinska universitetssjukhuset: institutionen för klinisk neurovetenskap.

Hur kan du maximera din hjärnhälsa med evidensbaserad Brainfood? Anna Nordström är överläkare i rehabiliteringsmedicin vid Rehabilitering och smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala, forskningsgruppledare i rehabiliteringsmedicin, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, Uppsala samt professor vid Idrottshögskolan, UIT Tromsö, Norge.

Felicia Kuhler Bergvik, fysioterapeut på Curest berättar om rehabilitering i en virtuell miljö med hjälp av VR-glasögon.

Anmälan    

En anmälan kan göras redan nu. Välkommen till en intressant eftermiddag!

Läs gärna vår fullständiga inbjudan via pdf: Inbjudan utbildning 24-04-10