Arbete, försörjning och utbildning

0.00 kr

Rapporten

Arbete, försörjning och utbildning

Rapporten beskriver befintlig lagstiftning och aktuella stödsystem samt dess effekter genom att ge en överblick av tillsynsmyndigheternas uppföljningsresultat, kunskapsläget och forskningsresultat för personer med förvärvad hjärnskada.

Vid större beställning kontakta Hjärnkraft via mejl info@hjarnkraft.se eller telefon 084474530.
Antal sidor: 116. ISBN 978-91-985140-4-9

Beskrivning

 

Mer om rapporten

Rapporten beskriver befintlig lagstiftning och aktuella stödsystem samt dess effekter genom att ge en överblick av tillsynsmyndigheternas uppföljningsresultat, kunskapsläget och forskningsresultat för personer med förvärvad hjärnskada.

Insatserna som beskrivs är ersättningssättningssystem från Försäkringskassan, arbetsmarknadspolitiska åtgärder för personer med funktionsnedsättningar enligt Arbetsförmedlingens lagstiftningssystem, daglig verksamhet enligt LSS, bistånden sysselsättning och försörjningsstöd enligt Socialtjänstlagen och arbetsresor enligt Lag om färdtjänst.

Ansvaret för de olika stödformerna till personer med funktionsnedsättningar är uppdelat på stat och kommun samt till viss del landsting/regioner. Insatserna kan utföras av privata utförare enligt olika bestämmelser.

Mer information

Vikt 0.189 kg