Om Hjärnkraft Göteborg

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation för personer med förvärvade hjärnskador, anhöriga och stödjande medlemmar.

Förbundet bildades 1988. Det är en rikstäckande organisation med 15 länsföreningar inom förbundet. Medlemsantalet är  ca 3000 medlemmar i hela landet.

Hjärnkraft verkar för att personer med förvärvade hjärnskador får bästa möjliga sjukvård och rehabilitering, att anhöriga erhåller stöd och rehabilitering, att förebygga olyckor och sjukdomar, att forskning och utbildning på området premieras.

Hjärnkraft verkar också för att personer med förvärvade hjärnskador får ett stimulerande arbete, utbildning, en ekonomisk trygghet, en fungerande social service, bra boende och en meningsfull fritid.

Hjärnkraft arbetar för en allmän uppslutning kring kravet på sammanhängande rehabiliteringskedjor, där ingen tappas bort. Ett sådant fullföljande anser vi vara den bästa tänkbara investering för både individ och samhälle.

De enskilda medlemmarna utgör basen för hela organisationen. Medlemmarna bildar läns- och lokalavdelningar, som är drivkraften i förbundets funktionshinderpolitiska arbete. Hjärnkraft Göteborg är en av dessa lokalavdelningar.

Verksamhetsplan, berättelse och stadgar

Följ oss på facebook

Hjärnkraft Göteborg – vi finns också på Facebook- klicka nedan:

Läs mer om Hjärnkraft i Göteborg:

Klicka på knapparna för att komma vidare till en annan sida.

Tel: 031- 24 32 34
E-post: info@hjarnkraftgoteborg.se